Artsakh, Batı Ermenistan’daki halı dokuma kültürünün kilit merkezlerinden biridir. 

Yazılı kaynakların kanıtları ve günümüze kadar korunan halılar ve halı desenleri, Elit bir kültürel değer olan halının Artsakh’ın prens evlerine ve büyük manastırlarına bağlı atölyelerin yanı sıra hükümet ikametgahlarında ve onlara yakın köylerde 18. yüzyılın sonlarına kadar işlendiği sonucuna varmamızı sağlıyor.

Bu atölyelerde, ünlü klasik Artsakh vişap-halılarının yanı sıra yüz elliye yakın halı türü de yaratılmıştır. XIX. yüzyılda halı talebindeki keskin artış koşullarında Artsakh’ta halı dokumacılığı yaygın bir meslek haline geliyor.

Artsakh halı dokuma kültürü gelenekleri, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda, Güneydoğu Kafkasya, Kuzey-Batı İran ve Küçük Asya’nın Ermeni nüfuslu bölgelerindeki halı dokuma merkezlerine çeşitli yollardan  ulaşmıştır.

Artsakh halıları, yüksek düzeyde uygulama teknolojisi ile de ayırt edilir. Günümüze kadar korunan Ermeni halılarının bir kısmının Artsakh’ın halı yapım merkezlerine ait olması tesadüf değildir.

“Batı Ermenistan Kültürün Beşiğidir”