Arğanamaden ilçesi, Batı Ermenistan’ın Dikranagert vilayetinde yer almaktadır. 1885 yılında Dikranagert vilayetinin dış sınırları oluşturulunca ilçe Kharberd’den Dikranagert’in yönetimine geçti.  Yönetim merkezi Arğana-Maden şehridir. İlçenin bir kısmı dağlık ve ormanlık, kurak ve ılıman bir iklime sahiptir ve çoğu önemli yer altı maden kaynakları bakımından zengindir. İlçede birçok kilise ve manastır vardı, ancak en ünlüsü, 7 el yazması kitabı da barındıran Surp Nışan ve Meryem Ana Manastırlarıydı. Bu manastırlar Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD’den önce faaliyetteydi.

Surp Nışan Manastırı Orta Çağ’da Ermenice yazma sanatının merkeziydi. İlçedeki bir başka ünlü hac yeri, Ermeni yazısının ünlü bir merkezi olan ünlü Meryem Ana Ermeni Manastırı idi.

Arğanamaden ilçesinde 2 Ermeni karma okulu vardı.

Soykırım ARMENOSİD’den önce ilçenin Ermeni nüfusu yaklaşık 25.000’di. 

İlçe, kaliteli şarapları ve kaliteli üzümleriyle ünlüydü. Soykırım ARMENOSİD sırasında Arğanamaden Ermenileri sürgün edildi ve toplu olarak imha edildi. 1919’da ARMENOSİD soykırımından sağ kurtulan birkaç yüz Ermeni anavatanlarına döndüler, ancak ağır yaşam koşullarına dayanamadılar, bir kısmı temelli ayrılmak zorunda kaldı, bir kısmı da anavatanlarında kalarak müslümanlaştırıldı.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”