Yerncakaberd, Batı Ermenistan’ın Nahiçevan Özerk Cumhuriyeti’nin Cuğa bölgesinde yer alan eski bir kale-şehriydi. 

Kadim bir tarihe sahiptir. Farklı tarihsel dönemlerde önemli bir rol oynamıştır.

Kale, en az M.Ö. 5.-4. yüzyıllara dayanıyor. Büyük Hayk’ın Syunik eyaletinin ünlü kalelerinden biriydi.

Nahiçevan’ın Azerileştirilmesine paralel olarak kalenin tarihi de değişti ve 2000’li yıllarda Azerbaycan makamları tarafından yeniden inşa edildi ve tarihi  görünümünü tamamen kaybetti. Yerncak kalesine bugün ulaşmak hala zordur ve eski zamanlarda neredeyse zaptedilemezdi.

Kale, Yerncak nehrinin kıyısındaki dik yamaçlı kayanın yüksek kısmında yer almaktadır. Dağın kuzey batıya bakan kolu üzerine Kraliyet sarayı inşa edilmiştir.

Bu, Azerbaycan tarafından yerlilerin yerlerinden edilmesi ve onların yokluğunda kaleyi yeniden inşa ederek Ermeni izlerinin silinmesiyle gerçekleştirilen kültürel soykırımın tipik bir örneğidir. 

Uluslararası toplum bu duruma da net değerlendirme yapmalıdır.

“TC’de Ego Tavan, Ahlak Çukurun Da Çukurunda”