Geçen günlerde Yerevan’daki Eski El Yazmaları Müze-Enstitüsü Matenadaran’da, tarihteki ilk iki Hıristiyan krallar olan Büyük Konstantin ve Büyük Dırtad’ın buluşma hikayesinin farklı yüzyıllara ait el yazmaları ve resimler aracılığıyla sunulduğu özel bir sergi açıldı. 

“Büyük Konstantin ve Büyük Dırtad: Tarihte ve İmgelerde Ermeni-Roma İttifakı” başlıklı sergi, iki ülkenin krallarının buluşması ve iki kral arasında imzalanan “sevgi ve birlik” ittifakının tarihine ilişkin yazılı kaynaklar ve görsellerle bize ulaşan bilgileri sunuyor. 

Bu karşılaşma ilk olarak 5. yüzyıl tarihçisi Agathangeğos tarafından anlatılmış, 

daha sonra konuya 9.-11. yüzyıllarda ve Kilikya hükümdarlığı döneminde ayrıntılı olarak değinilmişti.

Serginin özü, Matenadaran’da saklanan Bağeş-Bitlis’te 16. yüzyıldan kalma bir resimli el yazmasıdır. Burada ilk kez iki kralın buluşması ikonografik olarak yorumlandı ve daha sonra bu ikonografi daha da geliştirildi ve yeni Cuğa’nın ortamında sunuldu.

31 Mart 2023  tarihine kadar sürecek olan sergi, aslında  İtalya ile Ermenistan Cumhuriyeti devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin, İtalya Krallığı’nın 1920’de San Remo Konferansı’nda Müttefikler Yüksek Konseyi’nin üyeleri olarak Ermenistan topraklarındaki Ermenistan devletini tanımasıyla başladığını ve Sevr Uluslararası Barış Antlaşması’nın ana imzacılarından biri olduğunu bilerek Ermeni-İtalyan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıldönümüne adandı. 

“Batı Ermenistan Tarihin Altın Sayfasında Yer Almaktadır”