Ermeni müziği M.Ö. 2. binyıldan başlıyor. Tarihi veriler bize eski Ermeni tarihçileri Movses Khorenatsi ve Pavstos Buzand’ın çalışmaları sayesinde ulaştı.

M.Ö 3. Binyılda Ermeni müziğinin niteliksel benzersizliği şekillendi.

Movses Khorenatsi, “Pandir” adlı müzik aletinden bahseder. Pavstos Buzand ise davul, flüt, lir ve trompetten bahseder. Hıristiyanlık öncesi Ermeni şarkılarının metinlerinden parçalar korunmuştur. 

M.S. 301 yılından itibaren Ermeni Hıristiyan Kilisesi’nin müziği gelişmeye başlar. Aynı zamanda Ermeni din adamlarının pagan müzik mirasına karşı olumsuz tutumu da bilinmektedir.

Eski Ermeni müziğinin gelişmesine Feodalizmin oluşumu da katkıda bulunmuştur.

“Batı Ermenistan Tarihin Derinliğidir”