Ermeni dilini birleştiren en büyük yarışma olan “Meğu” diaspora-sürgündeki okul çağındaki Ermeni çocuklara açıktır.

Bu yıllık eğitim bayramı, başarılarına, Ermenice dil yeterlilik düzeylerine ve bulundukları yere bakılmaksızın, Ermenistan Cumhuriyeti’nin, Artsakh’ın ve sürgündeki Ermenilerin 3.-12. sınıflarındaki tüm öğrenciler için öngörülüyor.

Yarışma, ulusal kimliğin anahtarı olan Ermeniceye nesiller arasında sevgi ve ilgi aşılamak amacıyla “Ayb” eğitim vakfının girişimiyle düzenleniyor.

Yarışma çevrimiçi. Yarışma diasporadaki Ermeniler için 19 Aralık’ta, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh’taki Ermeniler için 26 ve 27 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

Son kayıt tarihi: Diasporadaki Ermeniler için 16 Aralık, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh için ise 20 Aralık.

“Batı Ermenistan Zaferin Adıdır”