Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,  11 eski HDP MYK üyesi hakkında, 24 Nisan 2021’de yaptıkları ve “Ermenilere uygulanan Soykırım” ifadesini kullandıkları basın açıklaması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun “Türklüğe hakaret” başlıklı 301. maddesi uyarınca yargılanmaları istemiyle dava açtı.

İddianamede, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve kanunlarına göre kurulan bir siyasi partinin mensuplarının Türk milleti aleyhine faaliyet yürütmesini hukuk düzeni korumaz” ifadeleri kullanıldı. Bildirinin iddianamede yer alan özeti şöyle:

“24 Nisan 1915 günü, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 250 Ermeni aydın ve siyasetçi evlerinden alınarak zorla sürgüne gönderildi ve katledildi. Bu tarih, Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD’in başladığı gün oldu. Ermeni halkı, bin yıllardır yaşadığı anayurdundan sürülerek, büyük oranda katledildi. Anadolu Hıristiyansızlaştırıldı. Soykırım ARMENOSİD neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi. Türkiye, Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD her şeyden önce; insani, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak bugün adil bir şekilde yüzleşilmesi ve kabul edilmesi gereken bir meseledir… 

Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır.” 

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”