Yeni teknolojiler çağında soykırımı önleme konusuna adanan “Soykırım Suçuna Karşı” 4. Küresel Forum 12 Aralık’ta Yerevan’daki antik Ermeni el yazıları içeren bir arşivi olan Matenadaran’da başladı. 

Forum, soykırımı önlemede yeni teknolojileri kullanmanın zorluklarını, fırsatlarını ve perspektiflerini ele alıyor. Etkinlik, BM Genel Sekreteri’nin Soykırım Önleme Özel Danışmanı’nın desteğiyle ve Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği ve Kitlesel Mezalimleri Önleme Küresel Eylemi (GAAMAC) ile yakın işbirliği içinde düzenlendi.

4. Küresel Forum ayrıca Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmenin kabulüne ve her yıl 9 Aralık’ta anılan Uluslararası Soykırım Suçu Kurbanlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesine İlişkin Gün’e adanmıştır. 

Forum, Soykırım ve Diğer Vahşet Suçların Erken Uyarısı ve Önlenmesi ve Bunların İşlenmesiyle Mücadele için Gelişmiş Teknolojilerin Potansiyelinin Kullanılmasına İlişkin Ortak Eylem Deklarasyonu’nun kabul edilmesiyle sona erecek.

“ARMENOSİD’i Unutma Unutturma”