Karna köyü, Batı Ermenistan’ın Bağeş-Bitlis vilayetinin Hizan ilçesinde, aynı adı taşıyan nehrin vadisinde bulunuyordu. 

Köyde Ermeniler yaşıyordu. Köyün konumu dağlıktı, çoğunlukla ormanlarla çevriliydi, ekilebilir arazi çok azdı ama yemyeşil otlakları vardı. Nüfus hayvancılık, tarım ve el zanaatlarla uğraşıyordu. Karna, bir yazı merkeziydi. Köyde Surp Giragos kilisesi ve buna bağlı olan bir ortaokul vardı. 1880’lerde köy, Mamrtank köy grubuna dahil edildi.

1877-1878’de Şeyh Celaleddin’in yıkıcı istilası Mamrtank’ın birçok köyünü harap etti ve Ermeni nüfusu için özellikle ağır bir darbe oldu. 1895-1896’da Karna, Şenağbyur, Guzents, Gomer, Senamerik dahil olmak üzere 2 düzine yerel Ermeni köyü Türkler tarafından soykırıma uğradı.

Orada zorla müslümanlaştırılması yaygınlaştı ve bunun sonucunda yerli Ermeni nüfus ana vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.

Ermeni nüfusunun çoğu, 1915’te soykırım sırasında Türkler tarafından katledildi. Katliamdan sağ kurtulan Ermenilerin bir kısmı 1918’de göç ederek Urmiye Gölü’nün kuzeybatısında yer alan İran’ın Salmast vilayetine ve Doğu Ermenistan’a yerleşti.

“Batı Ermenistan Mücadelede”