Parvari ilçesi, Batı Ermenistan’ın Bağeş-Bitlis vilayetinin Sğert-Siirt ilinde yer almaktadır. Geniş coğrafyası nedeniyle Parvari birkaç kesimden oluşuyordu. Parvari’nin merkezi, Doğu Dicle’nin sol yakasındaki Khaskher kasabasıydı. Khaskher kasabasında Surp Astvatsatsin-Kutsal Meryem Ana taş manastırı bulunuyordu. Halk arasında Parvari  surlarının kalıntıları korunmuştur. İlçe dağlık bir konuma sahipti ve meralar açısından zengindi. Nüfus ağırlıklı olarak hayvancılık, tarım, arıcılık ve bağcılıkla uğraşıyordu.

19. yüzyılın ortalarına kadar ilçede 300 hane Ermeni yaşıyordu, bunların çoğu ilçeye giren göçebe Adianlı ağaların zulmüne dayanamayarak başka yerlere göç etti, ancak Ortaçağ’ın sonlarına kadar Parvari nüfusunun ezici çoğunluğu Ermenilerden oluşuyordu.

1915 yılında Parvari ilçesinin Ermeni nüfusu soykırıma ARMENOSİD’e maruz kaldı. Düşmanın üstün güçlerinin baskısı altında, tüm ilçe yok edildi, yağmalandı ve halk, savaşarak daha güvenli bir yer olan Moks’a geri çekilmek zorunda kaldı. 

Aynı yılın yazında hayatta kalanlar da ülkeyi terk etmeye zorlandı ve büyük bir kısmı Doğu Ermenistan’ın farklı bölgelerine yerleşti. Ancak saflarında vatanlarını hiç terk etmeyen Ermeniler de kaldı.

“Batı Ermenistan Mücadelede”