Sanasaryan Han’ın devlete devri ile ilgili Ermeni Patrikliği itiraz davası açmıştı. Anayasa Mahkemesi mülkün devlete geçişini hukuksuz buldu.

Ağa  Mıgırdiç Sanasaryan tarafından 1901’de Ermeni milletinin fakir çocuklarının eğitim ve öğretim masraflarının karşılanması gayesiyle kurulan Sansaryan Vakfı’na ait Sirkeci’deki Sanasaryan Han’a, 1930’da İstanbul İl Özel İdaresi tarafından el konuldu. Han, 1952’de de İl Özel İdaresi adına tescil edildi. Türkiye Ermenileri Patrikliği, tescilin iptali talebiyle dava açmış, ancak dava reddedilmişti.

Bunun üzerine  Türkiye Ermeni Patrikliği dosyayı, Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, vakfın Ermeni çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulduğun ve tek mütevellisinin Patriklik olduğunu kaydedildi. 

Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçede, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Vakfın devlete devri ile ilgili süreçte yeniden yargılamaya gidilecek.

“Tazmanya Canavarı Şerdoğan Kendine Gel”