Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD Müze-Enstitüsü müdürü Harutyun Marutyan tarafından bildirildiğine göre, Lise ve yükseköğretim kurumlarının öğrencileri için Ermenistan Cumhuriyeti’nde Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD tarihi üzerine yeni bir ders geliştirildi. 

Yakında değerlendirilmek üzere Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na sunulacak. Yeni öğretim stratejisi Müze-Enstitüsünde düzenlenen “21. Yüzyılda Ermenilere Karşı Uygulanan Soykırım ARMENOSİD Öğretiminin Zorlukları” başlıklı konferans çerçevesinde sunuldu.

Konferansa Ermenistan Cumhuriyeti, ABD, İspanya, Ruanda, Kamboçya, Libya ve İsrail’den temsilciler katıldı, 30’a yakın rapor okundu.

Harutyun Marutyan, “Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD ile ilgili bilginin sadece sembolik olmaması çok önemlidir. Dünya görüşünü etkilemek için bu konu derinlemesine incelenmelidir” dedi.

Marutyan’a göre Ermenilere yapılan soykırım ARMENOSİD konusunu sürekli gündeme getirmek, üzerine ışık tutmak, sonuçlarından ve gelecekte tekrarlanma ihtimalinden bahsetmek gerekmektedir.

Batı Ermenistan, bu konferansa Batı Ermenistan hükümetinden hiçbir uzmanın davet edilmemesinden üzüntü duymakta ve konferansın, Müttefikler ve Birlik tarafından kararlaştırılan Batı Ermenistan topraklarında Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD’in  uygulama koşullarına ve bundan doğan tazminat haklarına atıfta bulunmadığını not eder.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”