Diadin, Karin-Bayazet yolu üzerinde, Tsağkants dağlarının doğu yamaçlarında, Bayazet’in yaklaşık 38 km batısında, Aratzani nehrinin yukarı kesimlerinin sağ kıyısında yer almakta olan bir Batı Ermenistan kentidir.

Kente 5-6 km uzaklıkta Aratsani nehrinin ünlü doğal köprüsü var. Köprünün yüksekliği ve genişliği 21 m’den fazladır. Köprüden biraz uzakta, Aratzani’nin sağ kıyısında, ana Germav olan Diadin’in maden sularının büyük bir kaynağı var. Suyun sıcaklığı çok yüksektir.

Diadin, aynı adı taşıyan ilçenin merkezi ve karin-Erzurum ilinin Bayazet ilçesine dahildir. 19. yüzyılın başında Ermeni ve Kürtlerin yaşadığı 500 hane vardı. 19. yüzyılın 20’li yıllarının sonuna kadar Diadin nüfusunun en büyük bölümünü Ermeniler oluşturuyordu. Ancak 1828-1829 Rus-İran savaşından sonra buradaki Ermenilerin neredeyse tamamı Doğu Ermenistan’a göç etti.

Diadin halkı ağırlıklı olarak tarım, zanaat ve ticaretle uğraşıyordu. Zanaatkarları ve tüccarları genel olarak Ermenilerdi. Diadin’in, Aratzani nehrinin kayalık kıyısında yer alan bir kalesi vardı. 1843 yılına kadar ayakta kalmış, daha sonra  harabeye  dönüşmüştür.

Köyde, 20. yüzyılın başına kadar ayakta kalan Surp Asvatsatsatsin Ermeni kilisesi vardı.  

“Batı Ermenistan Mücadelede”