Antik çağlardan beri ipek kumaşlar uluslararası ticaretin en saygın nesneleri arasında yer almıştır. Doğu ile Batı arasında ipek ticareti yapmak için kullanılan “İpek Yolu”, MÖ 2. yüzyılda oluşturulmuş ve 16. yüzyıla kadar işletilmiştir. 

Batı Ermenistan’da ipekçilik önemli bir gelişme kaydetmiştir.

IX.-XII.I yüzyıllar arasında Ermeni ve Arap yazarlar, Ermenistan’da, özellikle Dvin’de üretilen ipekli kumaşlardan bahsettiler.  O döneme ait ipekli kumaş örnekleri de Ani kazılarından günümüze ulaşmıştır. 7. yüzyılda yaşamış Anania Şirakatsi “Kerpasagorts”- çok ince kumaş terimini ipekçilik anlamında kullanmış,  11. yüzyıl yazarı Grigor Magistros ise ipekçiliği ayrı bir zanaat olarak görmüştür. Ayrıca, ipek kumaş ibrişim olarak da adlandırılır. Ermenistan’da yapılan ipek iplik ve ince ipek kumaşlar güzel bir parlaklığa sahipti, yumuşak, dayanıklı ve iyi boyanmıştı. Özellikle  “Vordan kırmızı” adlı meşhur boya ile boyanmış Ermeni ipek kumaşları ünlüydü.

“TC halkı Yalana İnanan Bir Toplumdur”