Çok sayıda kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan malzemeler, kayalar ve mezar taşları üzerindeki kabartmalar, ortaçağ minyatürleri ve tarihçilerin tanıklıkları, Batı Ermenistan’da eski çağlardan beri çok ve çeşitli müzik aletlerinin kullanıldığını göstermektedir. Üç ana müzik aleti türü vardır: üflemeli, yaylı ve vurmalı. Ermeni üflemeli çalgıları arasında duduk özel bir yer alıyor. Sıcak, güzel sesi nedeniyle özellikle lirik ezgiler, duduk ustaları sanatçıların repertuarında geniş yer tutar. Ermeni duduk veya başka deyişle  tsiranapoğ  aletin tarihi, MÖ 95-55 yılları arasında  hüküm süren Ermeni kralı Büyük Dikran dönemine kadar uzanır.  Duduk kayısı ağacından yapılır, uzunluğu 28, 33 veya 40 cm’dir.

Günümüzde duduk, Ermeni duduk ustalarının yüksek icra becerileri sayesinde dünyanın profesyonel müzisyenleri ve bestecileri arasında büyük ilgi görüyor. 

2008 yılında “Duduk ve müziği” başlıklı Ermeni somut olmayan kültürel mirası unsuru, UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine dahil edildi.

“Batı Ermenistan Sanatın Merkezidir”