Osmanlı İmparatorluğu döneminde Pontus bölgesinde gizli Hıristiyanlığı uygulayan birçok kripto Hıristiyan vardı. Köy camisinde imam olarak namaz kıldırmalarına rağmen, hemen hemen tüm köylerin evlerinin içinde veya bahçelerinde gizli şapelleri vardı, burada sakinler gizlice Hıristiyanlığı yaşıyor ve dikkat çekmemek için geceleri ölülerini gömüyorlardı.

İnsanların hem İslam hem de Hıristiyan isimleri vardı ve gerçek dinlerini gizleme sebepleri şunlardı: gayrimüslimlere ağır bir vergi yükü getirildi, ayrıca çocuklarının çocuk ticareti mağduru olmasını istemediler. Yorgo Andreadis’in Osmanlı döneminde Karadeniz bölgesinin nüfusunu konu alan “Gizli Hıristiyanlar” adlı kitabında bu sorunla tanışabilirsiniz.

Kitabın yazarı, gizli Hıristiyanların sadece korkudan değil, faydalarından yararlanmak için de İslam’a geçtiklerini belirtmektedir.

“TC’de Demokrasi Abluka Altında”