Batı Ermenistan’ın Tevrik şehri eski Roma haritalarında Tevkila olarak işaretlenmiş, Araplar Abrig, Türkler ise Divriği olarak adlandırmışlardır. 

Tevrik, eskiden yol istasyonu, köy, kale-şehri ve şehir olarak hatırlanıyor. Fırat’ın sağ kolu olan Tevrik Nehri’nin aşağı kesimlerinde, Zimara-Malatya yolu üzerinde bulunuyordu. Şehrin kalesi bir plato üzerinde yer alıyordu. Tevrik vadisi tamamen orman ve bahçelerle kaplıydı. Seçme üzümleri ve şarabı vardı. Çevrede demir madenleri vardı. Tevrik’te 3 Ermeni kilisesi vardı. 19. yüzyılın 70’lerinde biri Nersisyan veya Ulusal Okul olarak adlandırılan 500 öğrencisi ve 14 öğretmeni olan bir karma okulu ve diğeri daha küçük, Protestan Ermenilere ait olan iki Ermeni okulu vardı.

Şehir, Pavlikyan hareketinin ünlü lideri Karbeas tarafından 855 yılında kuruldu. Eski zamanlarda, yarısından fazlası Ermenilere ait olan yaklaşık 1.200 hanesi vardı. 873 yılında Bizans İmparatoru Barsegh, Pavlikyan hareketinin o güçlü merkezini ele geçirdi ve yok etti. 

16. yüzyılın başında Tevrik, Osmanlı Türklerinin eline geçti. XIX. yüzyıl sonunda nüfusu 10.000 kişiye ulaştı ve 1915’te Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD’den önce 4.000’i Ermeni olmak üzere 12.000’e ulaştı. Tevrik’in Ermeni nüfusu da Türk soykırımcıların dehşetine maruz kaldı. Bir kısmı imha edildi, diğer kısmı ise yerinden edildi. 

1955 yılı verilerine göre burada 5 Ermeni aile yaşıyormuş. Ve 1951’de tüm nüfusu sadece 6000 kişiye ulaştı.

“Adaletin Batsın Erduvan. Bıktırdın”