Ermenistan Cumhuriyeti, Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı’nda Azerbaycan aleyhine dava açtı Bu haber, Uluslararası Adalet Divanı tarafından yayınlanan basın açıklamasına atıfta bulunan “Armenpress” tarafından bildirildi.

Ermenistan Cumhuriyeti, Lahey Mahkemesinden şu geçici tedbirlerin uygulanmasını istedi: Azerbaycan’ı Berdzor Koridoru boyunca her iki yönde serbest dolaşımı engellediği sözde “gösterileri” düzenlemeyi ve desteklemeyi durdurmaya ve Azerbaycan’ı tüm insanların, araçların ve yükün Berdzor koridorundan her iki yönde serbest dolaşımını sağlamaya mecbur etmek.

Batı Ermenistan, sadece bu yolun kasıtlı olarak kapatılmasının değil, aynı zamanda yerli Ermenilerin yüzyıllardır yaşadığı bir Ermeni toprağı olan Berdzor’un Azerbaycan tarafından işgal edilmesinin de kınanması gerektiğini ekliyor. Bu, Türkiye-Azerbaycan ikilisi tarafından uygulanan ve iyi düşünülmüş bir Ermenilerden temizlenme  programıdır.

“Batı Ermenistan Enternasyonal Dayanışma Mücadelesinden Yanadır”