Batı Ermenistan’ın başkenti Karin, ulusumuzun tarihinde önemli bir rol oynadı. Ermenistan’ın eski şehirlerinden biridir ve farklı zamanlarda farklı isimler almıştır: Theodosopolis, Arzrum, Erzurum, vb. 

Karin-Erzurum platosunun güney kesiminde, Fırat Nehri’nin sol tarafında, deniz seviyesinden yaklaşık 2000 m yükseklikte yer almaktadır. 1049’da Artsn kentine yapılan saldırı sırasında Selçuklular, güçlü kale şehri Karin’i ısrarla ele geçirmeye çalıştılar, ancak başarısız oldular. 13. yüzyılın başında Zakaryan Hanedanın eline geçen Karin, aynı yüzyılın 40’lı yıllarında Moğolların, 14. yüzyılın sonunda ise Timurlenk’in haydutlarının eline geçip tahrip edilmiştir. Daha sonra XVI.-XVIII. yüzyıllarda büyük ölçüde Türk hakimiyeti altına girmiştir.

Karin, ilk önce bir kale-şehri olarak biliniyordu. Karin ve Kars kaleleri Doğu’da güçleri ile ünlüydü. Doğu’yu Batı’ya bağlayan yollardan biri de Karin-Erzurum’dan geçiyordu. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında, şehrin birkaç çarşısı ve 20 kervansarayı vardı, Ermeni ustaların onlarca zanaatı, nüfusun esas geçim kaynağıydı. 

19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında, Karin’de (özel okullar hariç) farklı türlerde birkaç Ermeni okulu vardı. Bunlar arasında Getronagan okulu, Sanasaryan okulu, Mısıryan, Ter-Azaryan ile çeviri okulları yer alıyordu. Karin’de bir dizi manastır ve tapınaklar bulunuyordu.

Batı Ermenistan’daki diğer şehirlerin ve binlerce köyün Ermeni nüfusu gibi Karin Ermenileri de katledildi. Türk soykırımcıları  buradaki Ermenilerin bir bölümünü 1895-1896’da Abdülhamid döneminde, diğer bölümünü ise 1915’te soykırım ARMENOSİD sırasında yok etti. Hayatta kalanlar farklı ülkelere sürüldü. Soykırım ARMENOSİD’in arifesinde Karin’de 25 bin civarında Ermeni yaşıyordu. Ertesi yıl, 1916’da orada Ermenice konuşan Ermeni kalmamıştı.

Nisan 1920’deki San Remo Konferansı’ndan bu yana Karin, Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin başkenti ve yönetim merkezi olarak kabul ediliyor.

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2014/Nakhaqahagan_Hramanaqir_11_Garin-16.02.2014.pdf.pdf

“Dünya Düz, Avrupa Yuvarlak, Türkiye Tepetaklak”