Nahiçevan’ın Cahuk ilçesi I.-IV. yüzyıllarda  Arşakuni krallığı altındaydı ve daha sonra 10. yüzyıldan itibaren idari olarak Syunik prensi Smbat’ın kontrolü altına girdi.

Cahuk, Nahiçevan’ın diğer ilçeleri gibi, çoğu şu anda harabe halinde olan tarihi ve mimari anıtlar açısından zengin bir köşedir. Cahuk’un tarihi yerleşim yerleri, çoğunlukla dağların kucağında ve nehir kenarındaki ovalarda bulunur. Tarihi Nahçavan nehri ilçenin merkezinden geçmektedir. XVI.-XVIII. yüzyıllarda Cahuk iki bölgeye ayrıldı: Cahuk ve Şahapunik. Şahapunik kısmı bazen ayrı bir ilçe olarak kabul edildi.

Nahiçevan’ın diğer yerleşim yerleri gibi Cahuk ilçesi de yıkımdan kurtulamadı. Yine de ilçenin ruhani merkezleri ve mimari anıtları vatan değerleri olarak 12.-18. yüzyıllarda Syunik ve Vayots Dzor prensleri tarafından veya onların himayesinde özenle restore edilmiş, yeni anıtlar ve yerleşim yerleri kurulmuştur.

Nahiçevan bölgesinde, 20. yüzyıldan beri işgalci Azerbaycan beyaz soykırım politikası yürüttü, Batı Ermenistan ayrıntılı deliller topladı ve bu eylemlere karşı uluslararası mahkemelerde dava açtı.

“Batı Ermenistan İşgalci Türk Güçlerine Karşı Mücadelede”