Tarihçi Ümit Kurt, “Antep Ermenileri, Bir Osmanlı Vilayetinde Soykırım Ekonomisi” adlı kitabı hakkında şöyle yazıyor: “Ayntap’taki kökenlerim, zengin kültürlerini, vatanseverliklerini ve tarihlerini yanlarında getiren Kilikya’dan gelen akrabalarımın hikayeleriyle derinden bağlantılıdır.”

Tarihçi, Ayntap Ermeni cemaatinin kısa bir tarihi ile başlar. Ayntap-Antep’te ekonomik hayatın zenginleşmesi Ermeni nüfusunun artmasına katkıda bulunmuştur. 19. yüzyılda Ayntap Ermenileri ekonomik ve ticari faaliyetler açısından Müslüman-Türk toplumunun ilerisindeydiler. Zanaat işinin çoğu Ermeniler tarafından kontrol ediliyordu.

Ayntap’ta Ermeni orta sınıfının büyümesi Türkler tarafından bir tehdit olarak görülüyordu.

Bu faktör, soykırımın yaratılmasında ve Ermeni mallarına el konulmasında belirleyici bir rol oynadı. 

Tarihçi Kurt’un kitabı, Soykırım ARMENOSİD sırasında müsadere, tasfiye ve yağmanın bölgede nasıl yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Ermeni, Türk ve Batı kaynaklarını kullanarak, Ayntap’taki Ermeni taşınır ve taşınmaz mallarının tasfiyesini somut bir şekilde analiz ediyor ve belgeliyor. 

“Ermeni başkentinin” devrinin Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD’in ekonomik temeli olduğunu iddia ediyor. Mayıs 1915’te Osmanlı İmparatorluğu, Ermeni mallarına el koymayı amaçlayan “Terk Edilmiş Mal Kanunları” gibi bir dizi kanun ve yönetmelik çıkardı. 

Daha sonra Müslüman göçmenler ve aşiretler, Ayntap da dahil olmak üzere  boşaltılan Ermeni köylerine yerleşti.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”