“Adana Siyasi Meclisi’nin Kayıtları” başlıklı kitabın yayınlanmasıyla birlikte Kilikya Piskoposluğu ve Yerevan’daki Matenadaran, Kilikya Pisloposluğu’nun kolları ile ilgili eserlerin asıllarının hazırlama ve yayınlama işini başlatıyor.

Armenpress’e göre ilk cildin sunumu 12 Ocak’ta Matenadaran’da gerçekleşti.

Matenadaran müdürü Vahan Ter-Ghevondyan’a göre, arşiv belgeleri ve sertifikalar özellikle Ermeni nüfusunun azaldığı bölgelerde  daha da önem kazanıyor. Bu kitap ise 20. yüzyılın başındaki Adana Ermenilerinin iç dünyasını konu alıyor.

Matenadaran çalışanı, tarih bilimleri adayı Armen Malkhasyan da eserin 2 Mart 1905’ten 10 Nisan 1915’e kadar olan dönemin kayıtlarını kapsadığını söyledi. Bunlar, Adana Ermeni Piskoposluğu’nun önderliğinde yaşayan halkın milli hayatını yansıtan ve Adana Ermenilerinin demokrasi düzeyini gösteren eşsiz belgelerdendir.

Kitap aynı zamanda dini toplantı ve ekonomi konseyinin ortak karma toplantılarının kayıtlarını da içeriyor.

“Herkese Saraylar, Hanlar Yarat, Sonra Başını Sokacak Bir Damın Olmasın”