Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh’ın insan hakları savunucuları kurumları, 13 Ocak 2023 itibarıyla yeni güncellenen verilerle, Berdzor yolunun kapatılmasının insani sonuçlarına ilişkin olağanüstü bir rapor yayınladı.

Savunucular raporda, uluslararası yapıların, şahsiyetlerin ve medyanın Berdzor yolu meselesine tepkisine, Azerbaycan’ın üst düzey yetkililerinin ve kamu görevlilerinin Berdzor yolunun abluka altına alınmasına ilişkin provokatif açıklamalarına, Azerbaycan’ın üst düzey yetkilileri tarafından devam eden etnik temizlik işaretlerine, ablukanın neden olduğu insani krize, sözde “Eko-aktivistlerin” eyleminin yanlış doğasını meydana çıkaran yeni verilere, yasadışı olarak yolu kapatan kişilerin Azerbaycan hükümeti ile doğrudan bağlantılı olduğuna değindiler.

Rapor ayrıca, yeterli bir yaşam standardının sağlanması, gıdaya, sağlık hizmetlerine erişim ve çocuk haklarının ihlal edilmesi gibi nüfusun serbest dolaşımı haklarına da atıfta bulundu. Raporun farklı bölümlerinde hak ihlalleri  uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk ilke ve normlarına göre analiz edildi.

https://ombuds.am/am/site/ViewNews/2467 https://ombuds.am/images/files/8015e970b4e618c7e518be045acd382b.pdf

“Türkiye Alttan İçi Oyulmuş Bir Kütüğe Dönmüş, Her An Devrilebilir”