Konstantinopolis-İstanbul’un Balat semtindeki harap durumdaki 207 yıllık Khorenyan Ermeni Okulu’nun durumu her gittikçe kötüleşiyor. 

Yüzlerce yıldır yerli Ermenilerin mal varlığına el konuldu ve yüzlercesi ahıra çevrildi veya yok edildi. Ermeni mallarının çoğu herhangi bir restorasyon yapılmadan “tarihi bina” sınıfına girdiği için ya yok edilmiş ya da yıkılma eşiğinde. 

Balat Khorenyan Ermeni Okulu da bu Ermeni yapılarından biridir. Okulun mülkiyet belgesi Surp Hreştakabet Ermeni Kilisesi vakfına aittir. Bu nedenle okul binasına resmi olarak el konulamaz. Ancak asıl işlevi dışında zorla başka amaçlar için kullanılmıştır.

Khorenyan Ermeni Okulu 1816 yılında inşa edilmiştir. 1925’e kadar okul olarak kullanılan bina, şüpheli bir şekilde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi ve artık okul olarak kullanılmıyor.

Batı Ermenistan, yerli Ermenileri okulları yeniden başlatmaya, ana dilimiz olan Batı Ermenicesini korumaya ve Ermeni düşüncesini Batı Ermenistan topraklarında yaymaya çağırıyor.

“TC Hükümetlerinin Yaptıkları Zulmün Hesaplar Sorulacaktır”