Batı Ermenistan’ın Şatakh yerleşim yeri, Van Gölü’nün güneyinde yaklaşık 40 km uzaklıkta  yer almaktadır. Kasabanın üç yanında Şatakh Dağları’nın üç zirvesi  yükseliyor. Şatakh, güzel bir panoramaya sahip, su açısından zengin bir kasabadır.

Şatakh’ın nüfusu hiçbir zaman birkaç bini geçmedi. Tamamen Ermeni bir kasabasıydı ve 19. yüzyılın başında 3.500-4.000, Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda 1.200-1.300 nüfusu vardı.

Sakinleri ticaret, el sanatları ve ev işleri, arıcılık, bahçecilikle uğraşıyorlardı. Şatakh özellikle şallarıyla ünlüydü. En çok tercih edilen şal türü Şatakh’ın Ankara keçisi yününden yapılırdı. Şatakh’ın iki Ermeni kilisesi vardı: Surp Stepanos ve Surp Garabet. Yazı merkeziydi. Burada XV.-XVII. yüzyıllarda yazılmış, başta Kutsal İncil olmak üzere birkaç el yazması biliyoruz.

Orta Çağ’da, Şatakh bir ilçe merkezi olarak bir kaleye sahipti. Kale, modern zamanlara kadar yarı yıkık durumda ayakta kaldı. Tam olarak 1850-1855’te Osman Paşa’nın birlikleri tarafından yıkıldı. 

Şatakh’ın Ermeni nüfusu 1915-16 yılları arasında Van’ın öz savunma savaşına katıldı. Bir kısmı böylece Türk işgalinden kaçarak Doğu Ermenistan topraklarına göç etti ve yerleşti.

“Batı Ermenistan İşgale Karşı Direnişte”

Bir Cevap Yazın