Kalaycılık, bakır kapları kalayla kaplama sanatıdır. Eskiden günlük hayatta sadece bakır kap ve tabaklar kullanılırdı ve kullanım sırasında paslanmaması için önce kalay ile kaplanırdı. Kalaycı ustaya klekçi denirdi.

Kalaycı zanaatkarlar çoğunlukla Ermenilerdi. Bu iş özellikle Adana Ermenileri arasında rağbet görmüştür. 1915 soykırımı ARMENOSİD sonucunda kalaycılar ve diğer Ermeni zanaatkârlar her şeyi bırakıp gitmek zorunda kalmışlardır.

Örneğin 1956 yılına kadar Adana’da kalan 15 Ermeni ustadan sadece 2’si bu işi sürdürmüştür. Daha sonra onlar da gitmek zorunda kaldı.

Batı Ermenistan’da el sanatlarına her zaman saygı duyulmuştur. Çoğu zaman, meslek, ailenin soyadının temeli oldu ve aile bu soyadıyla anıldı. Ancak bilim ve teknolojinin gelişmesi, bir dizi zanaatın ortadan kalkmasına yol açtı.

“TC, Halının Altına Süpürdükleri Her Şeyin Altında Kaldı”