44 gün süren savaş sonucunda Azerbaycan’ın kontrolüne giren topraklara vatandaşların giriş çıkışları Azerbaycan mevzuatı ile düzenleniyor, bu nedenle Artsakh’ı Ermenistan Cumhuriyeti’ne bağlayan tek yolu yasadışı bir şekilde kapatan sözde “aktivistlerin” hareketi Azerbaycan makamlarının izni olmadan olamazdı.

Bu, Hukuk ve Adalet Merkezi olan “Tatoyan” Vakfı’nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 2020 yılının 29 Ekim’de imzaladığı kararnameye dayanan  çalışmaları ile kanıtlanmıştır.

Azerbaycan mevzuatına göre İçişleri Bakanlığı’nın Azerbaycan’ın kontrolündeki Artsakh topraklarına giriş iznini bir vatandaşın yazılı veya elektronik başvurusu üzerine vermesi dikkat çekicidir. Başka bir deyişle, ne bir memur ne de kamuya mal olmuş bir vatandaş, kendi takdirine bağlı olarak söz konusu alanlara serbestçe giremez veya serbestçe dolaşamaz.

Bu, Artsakh’ı Ermenistan Cumhuriyeti’ne ve dünyaya bağlayan tek yolun 12 Aralık 2022’den beri yasadışı bir şekilde kapatan ve kendilerini “eko-aktivist” ilan eden, ancak gerçekte Azerbaycan makamlarının etnik temizlik politikasının bir aracı olan Azerbaycan hükümetinin ajanları olduklarını doğruluyor.

Arman Tatoyan

“TC’nin Tembel, Sırtüstü Yatan Onursuz İnsanları Kahrolun”