Batı Ermenistan’daki Hazru yerleşim yerine Hazro, Khazro da denirdi. Bazıları burayı eski Arzni ilçesi olarak tanımlarken, bazıları da sonuncusunun bulunduğu yerin bilinmediğini düşünüyor.

Hazru, köy, kasaba ve şehir olarak anılır. Batı Ermenistan’ın Dikranagert-Diyarbakır şehrinin yaklaşık 53 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. İdari olarak Diyarbakır iline bağlıdır.

Orta Çağ’da Hazru tamamen Ermeni bir yerleşim yeriydi.

Yeni zamanlarda burada Ermenilerin yanı sıra Kürtler de yaşıyordu. Hiçbir zaman kalabalık ve müreffeh bir şehir olmadı. Bu nedenle genellikle bir kasaba ve köy olarak kabul edilir. 1880’lerde şehirde 180 Ermeni evi, 1894’te,  320’si Ermeni, geri kalanı Kürt olmak üzere 800 ev vardı. 1895 katliamı ARMENOSİD ve zorla Müslümanlaştırılmasından sonra şehirdeki Ermeni nüfusu önemli ölçüde azaldı.

1913’te burada 200 Ermeni evi vardı ve 1915’te  soykırıma ARMENOSİD’e maruz kaldı. Ermenilerin bir kısmı Türkler tarafından yok edildi, diğer kısmı yerinden edildi.

Hazru’nun anıtları arasında 13. yüzyılda, biri 1266’da diğeri 1268’de inşa edilen iki Ermeni kilisesi dikkat çekicidir. 

Bazı kaynaklara göre Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra harabeye döndü. Ermenilerin kiliselerden birine bağlı olan bir okulu da vardı.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”

Bir Cevap Yazın