Batı Ermenistan’daki Çapakçur yerleşimi başka adlarıyla da biliniyor: Çaralcur, Çapağ, vb. Antik zamanlarda buna Ktariç deniyordu. 

Şimdi Türkler adını Bingöl olarak değiştirmişler. Birçok akarsu kolunun varlığından dolayı Çapakçur olarak adlandırıldı.

Çapakçur, Batı Ermenistan’daki diğer yüzlerce yerleşim yeri gibi, farklı zamanlarda köy, kasaba, kale veya  kale-şehri olarak kabul edildi. Aratsani vadisinde Balu kasabasının doğusunda yer almaktadır.

11. yüzyılda piskoposluk ikametgahı olarak anılır ve Tornik Mamikonyan’ın egemenliğine girer. Türk egemenliği döneminde, 1829 yılına kadar Batı Ermenistan’ın Dikranagert-Diyarbakır vilayeti’nin bir parçası olan ve ardından Bağeş-Bitlis Vilayeti’ne bağlı aynı adı taşıyan ilçesinin merkeziydi. Ve şimdi Bingöl olarak adlandırılıyor ve aynı adı taşıyan ilin merkezi olarak kabul ediliyor.

Çapakçur hakkında sahip olduğumuz tarihsel bilgiler azdır. XIII yüzyılın 40 yıllarında Moğollar, 16. yüzyılın başında ise Osmanlı Türkleri tarafından işgal edildi. 

Birinci Dünya Savaşı ve Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD’den önce Çapakçur’un nüfusunun büyük bir kısmını zanaat ve ticaretle uğraşan Ermeniler oluşturuyordu. Bir okulları ve bir kiliseleri vardı.

“ TC, Yalancıları Seven Bir Halk Topluluğudur”

Bir Cevap Yazın