2023 yılının “Zarmanazan” adlı Batı Ermenice yaz programı, 11 Temmuz-6 Ağustos tarihleri ​​arasında Fransız Alpleri’nin “Haut-Savoie” bölgesinde gerçekleştirilecek. Başvurunuzu şimdiden yapabilirsiniz.

“Zarmanazan”, yurtdışındaki-diaspora çocukları, gençleri, öğretmenleri ve yol arkadaşlarının bir araya gelip Batı Ermenice dilini zevkle yaşadıkları yerdir.

Programın birbiriyle yakından ilişkili üç bileşeni vardır:

10-17 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik bir program,

18-24 yaş arası gençlere yönelik program,

Yurtdışındaki-Diasporadaki Batı Ermenice öğretmenleri için bir üniversite programı. 

Çocuklar ve gençler yaşa uygun veya karma yaşlara yönelik görsel ve işitsel-görsel sanatlar, el sanatları, müzik, fiziksel ve teatral ifadenin gelişimi, serbest yazı ve edebi okumalara yönelik oturumlar, grup oyunları, doğa yürüyüşleri ve geziler gibi çeşitli atölye çalışmalarına katılacaklar. ,

Katılımcı sayısı sınırlıdır. Son başvuru tarihi: 14 Şubat 2023. Başvuru ve diğer bilgiler için: www.zarmanazan.com

“Zarmanazan” adlı pedagojik program, 2017 yılında Kalust Gülbenkyan Vakfı Ermeni Bölümü tarafından Batı Ermenicesini canlandırma programının bir parçası olarak oluşturuldu.

“Yüzyıllık Bir Kimlikti Hrant’ın Kimliği”