Batı Ermenistan’ın Kharberd-Elazığ merkeze bağlı Hulvank köyünde bulunan 6. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve etrafı tel örgülerle çevrilerek yıllardır bakımsızlığa terk edilen tarihi Surp Kevork Ermeni Manastırı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Manastırın olduğu alanda Kharberd-Elazığ Belediyesi’nin astığı tabelalarda, “Bu alan 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu uyarınca Elazığ Belediyesi tarafından koruma altına alınmıştır” yazısı yazılıyor ancak Kharbert-Elazığ Belediyesi’nin yaptığı tek şey ise manastırın etrafını tel örgülerle çevirerek yıllardır bakımsızlığa terk edip bir topluma ait toplumsal yapının daha yok olmasını izlemek.

“TC Toplumu Bataklık Bir Toplum. Her Tarafta Bir Çürüme Mevcut”