Batı Ermenistan’daki Berkri yerleşim yeri orijinal kaynaklarda Barkiri, Bergri olarak ve diğer isimlerle geçmektedir.  

Türkler burayı Bergri-kale olarak adlandırmıştır. Ne zaman kurulduğunu söylemek zor. Ancak burada bulunan Urartu çivi yazılı yazıtların varlığı, buranın eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.

Başlangıçta sıradan bir köydü, sonra kale-şehri oldu. Batı Ermenistan’daki Van Gölü’nün kuzeydoğusunda, göl kıyısına 16 km. uzaklıkta, Berkri Nehri’nin sağ ovasında yer almaktadır. Van il merkezine uzaklığı yaklaşık 65 km’dir. 

Bol sulu bir yerdir ve çevresinde geniş verimli topraklar vardır.

Zengin kömür madenlerine ve önemli petrol rezervlerine sahiptir.

Berkri hiçbir zaman kalabalık bir yerleşim yeri olmadı. Antik çağda ve orta yüzyıllarda nüfusu büyük ölçüde Ermenilerden oluşuyordu. 

MÖ 1. yüzyılda İkinci Dikran ve oğlu İkinci Artavazd döneminde Ermenistan’a getirilen belirli sayıda Yahudi de burada yaşıyordu.

8. yüzyılda Abbasi halifelerinin uyguladığı politikalar sonucunda Berkri ve çevresine Arap aşiretine mensup pek çok sakin,  daha sonra da Kürtler yerleşmiştir.

Ancak bundan sonra bile ve Birinci Dünya Savaşı’na kadar Berkri nüfusunun en büyük kısmı yine Ermenilerdi ve 20. yüzyılın başında Berkri’nin 2100’ü Ermeni olmak üzere 3100 nüfusu vardı. Ermenilerin çoğu 1915 soykırımı ARMENOSİD’de öldürüldü ve geri kalanı yerinden edildi. Çok az sayıda Ermeni, Türk işgalinden kaçmayı başardı ve Doğu Ermenistan’a sığındı.

Şu anda Berkri, küçük ve sefil bir yerleşim yeri, ekonomisi geri kalmış, sıradan, bakımsız bir köydür.

“TC’de Cehalet Güçle İttifak İçerisinde”