Batı Ermenistan’daki Artske yerleşim yeri, Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer almaktadır. Eski zamanlarda bir limandı ve Khlat ile Bageş-Bitlis’e giden yol üzerinde bulunuyordu.

Artske, Urartu yazıtlarında Ziukani adıyla anılmaktadır. Burada, Urartu kralı II. Rusa’nın çivi yazılı yazıtlarından biri  korunmuştur.  Ermeni bibliyografyasında 5. yüzyıldan beri anılıyor. Bazı tarihçiler burayı köy, bazıları ise kasaba veya şehir olarak adlandırır. Artske, yabancı egemenliğine geçmeden önce Gnuni ve Bznuni hanedanlarına ait,  idari olarak Turuberan eyaletinin Bznunik ilçesine dahildi. Araplar, 7. yüzyılın ortalarında ilk istilaları sırasında Artske’yi ele geçirdi ve Dar al-Jawaz adını verdiler. Şimdiki  Adilcevaz adı oradan geliyor.

11. yüzyılın başında Bizans egemenliğine giren kent, 1054 yılında Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir.

X-XII. yüzyıllarda Van Gölü’nün seviyesinin yükselmesi nedeniyle eski Artske sular altında kalmıştır. Güçlü bir  kale-şehriydi ve uzun süre adaya dönüşmüş küçük bir kara parçası üzerinde varlığını sürdürdü. Kentin iki kalesi vardı.

XVII-XIX yüzyıllarda tamamen boşaltıldı. Eski Artske’nin yerine göl kıyısının yüksek kesiminde yeni bir Artske inşa edildi ve XVII-XVIII yüzyıllarda Van eyaletinin Alcavaz ilçesinin merkezi oldu.

19. yüzyılın ikinci yarısında 25.000’i Ermeni olmak üzere 30.000 nüfuslu 140 köyü, 30 kilisesi ve 10’dan fazla okulu vardı. Artske’nin iki kilisesi vardı: Surp Astvatsatsin ve Surp Sargis.

1915 yılında Artske’nin Ermeni nüfusunun bir kısmı Türk kılıcına kurban gitti, diğer kısmı ise çeşitli yerlere tehcir edildi.