Tarih  araştırmacısı Khajak Sirekanyan, Facebook sayfasında yazdı: “Avetents Sahmadin ve Dikran Honents, Orta Çağ’daki Ermenistan’ın ünlü zenginleri arasındaydı. Avetents Sahmadin 13. yüzyılda  yaşamış zengin bir Ermeniydi. “Senop Sahmadin” olarak da anılır. Asil bir kökene sahip olmayıp, ancak tefecilik, ticaret yaparak ve araziler satın alarak zenginleşti ve “ağa” oldu. İnşaat işleriyle uğraştı, kiliseler, misafirhaneler, saraylar yaptırdı. Arçeş, Yerevan, Oşakan’daki ve diğer kiliselerin yazıtlarında Sahmadin’in adı bir hayırsever olarak geçiyor.

Ani’de kalan 1261 tarihli kitabede,  Ani şehrinin Şahnşah Zakaryan’ın oğlu Ardaşir’den satın aldığı belirtiliyor.  Yerevan’daki Surp Astvatsatsin Katolik Kilisesi’nin duvarına bırakılan kitabeye göre 1264 yılında Yerevan’ı “toprağı ve suyu” ile satın aldı.

Dikran Honents, 13. yüzyılda yaşamış bir zengin Ermeniydi. Asil bir kökene sahip olmadığı için tefecilik ve ticaret yoluyla zengin oldu.

Zakaria ve Şahnşah Zakaryanlar döneminde Ani’de yüksek bir makamda yer aldı.  Çok sayıda mülk, köy, yağhane,  değirmenler satın aldı. 1213 yılında kendi imkanlarıyla Ani Katedrali’nin basamaklarını onardı ve 1215’te Grigor Lusavoriç Kilisesi’ni inşa etti. O kiliseye köyler, bahçeler, yağhaneler, değirmenler bağışladı. Tigran Honents sayesinde Surp Hripsime Kilisesi de inşa edildi.