Yeni doğan çocuğun vaftiz ve vaftizden sonra evde yapılan ziyafete Batı Ermenistan’daki Amasyalılar “dığaruk” adını verirler. 

Bu ziyafete vaftiz annesi, çocuğun dadısı, kadın akrabalar ve onların kızları ve çocukları gibi genelde kadınlar davet edilirdi. Vaftiz töreni çocuk dünyaya geldikten sekiz gün sonra, en yakın Pazar günü gerçekleştirilirdi. İlginç olan dini ayine katılanların da çoğu kadın olurdu. O Pazar çocuğun dadısı, vaftiz annesi ve kadın akrabalar çocuğun evinde toplanır ve hep birlikte vaftizin yapılacağı kiliseye doğru giderlerdi. Yeni doğum yapmış olan anne evde kalırdı. Kilisede papaz vaftiz ayinini gerçekleştirir ve ayin bittiğinde bebek bezlere sarılı bir halde vaftiz babasına teslim edilirdi. Onlar mihrapta bulunan günün ayinini yöneten papazın önüne gelir ve çocuğun komünyon almasını sağlarlardı. Böylece çocuğun ilk komünyonu da gerçekleşmiş olurdu. Vaftiz babası vaftizhaneye döner ve bebeği vaftiz annesine yeniden verirdi. Akrabalar papazın eşliğinde eve dönerdi ve “dığaruk” orada devam ederdi.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/sivas-vilayeti/amasya/din/dini-gelenekler.html

“Batı Ermenistan Gelenek-Göreneklerin Ocağıdır”