Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Meksika Senatosu’nun Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD’i tanınmasına ilişkin kararına atıfta bulunarak soykırımı  tanıyan tüm devletler listesinin genişlemek anlamına gelen onurlu konumunu memnuniyetle karşılamaktadır. 

İnsanlığa ve medeniyete karşı işlenen bu suç, özellikle Ermenilerin imhası olgusuna dayanarak soykırım terimini türeten Bay Raphael Lemkin tarafından gerçekten de özel olarak nitelendirildi.

Unutulmamalı ki, Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD’in zirvesi 1915-1916’da ise soykırım aslında 1894’te başlamış ve bugüne kadar devam etmektedir. 

Gerçekten de, Azerbaycan’ın Artsakh’ta 2020’de başlattığı ve 5.000’den fazla ölüme ve 10.000’den fazla yaralanmaya yol açan savaşın kanıtladığı gibi, yerli Ermeni nüfusu atalarının topraklarında yürütülen soykırım programlarından zarar görmeye devam ediyor. Birbirini izleyen Ermeni topraklarının işgali ve soykırım programların 1920’de tanınan ve onun devamı niteliğindeki devlet olan Batı Ermenistan’ın Ermeni devletini engellemekten başka bir amacı yoktur.

Dahası, herhangi bir soykırımı önleme sorunu; tazminat sorununu kesin olarak ele almıyorsa, anlamsızdır. Yerli halkların özel durumunda, ama aynı zamanda genel bir çerçevede, Birleşmiş Milletler’in himayesi altında, suçlardan etkilenen nüfuslara kalıcı, yasal olarak bağlayıcı bir tazminat ve eski hale getirme ve dolayısıyla önleme mekanizması sunulmalıdır. 

İnsanlığa Karşı Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme ile ilgili olarak, söz konusu Devletin kendisini bu suçların faili olarak tanımasa da hukuken bağlayıcı bir mekanizmaya dahil olması için gerekli tedbirlerin alınmasına izin verilmeli.

Batı Ermenistan, 6 Şubat 2023 depreminden sonra işgal altındaki Batı Ermenistan’daki yerli halkımızın kurtarılması için alınan önlemlerden dolayı Meksika Senatosu ve Meksika devlet yetkililerine bir kez daha içten teşekkürlerini sunar.

10 Şubat 2023, Lydia Margosyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”