1Batı Ermenistan’daki Urfa şehrinin eski adı Orroe idi. M.Ö. 303 yılında Makedonya’nın Edessa şehrinin onuruna Selevkos Birinci Nikator tarafından Edesia olarak yeniden adlandırıldı. 

216 yılında Osroen’in son temsilcisi Abgar’ı tahttan indiren İmparator Caracalla, Edesia’yı bir Roma kolonisine dönüştürdü. 

363 Roma-Pers barış antlaşmasıyla Sasanilerin eline geçti. O zamanlar Edesia önemli bir ekonomik ve kültürel merkezdi.

Ermenistan da dahil olmak üzere farklı yerlerden insanların okumaya gittiği Efrem Asori tarafından kurulan “Fars Okulu” büyük bir ün kazandı. Edesia, Ermeni alfabesinin yaratılmasında büyük rol oynadı. Helenistik dönemde Asur krallığı Osroyene’nin başkenti, ardından Ermeni Mezopotamyası’nın başkenti olmuş, Romalıların egemenliğine girmiş, daha sonra Bizans İmparatorluğu’na dahil edilmiştir.

1144 yılında şehir, Musul hükümdarı Emad ed-Din tarafından işgal edildi. Bu olay vesilesiyle, Nerses Şnorhali ünlü eserlerinden biri olan “Edesa Ağıtı”  adlı şiirini 1145-1146 yıllarında yazdı ve gelişen bir şehrin yıkımını ve nüfusun kitlesel olarak yok edilmesini derin üzüntüyle anlattı.

Sonraki yüzyıllarda şehir sırasıyla Mısır ve Suriye sultanları, Moğollar ve Türk boylarının egemenliği altına girmiştir.  Son olarak 1637’de Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girdi.

“TC Ülkesi Her Alanda Yerle Bir Oldu”