Fransız Donanması Komutanı, ünlü coğrafyacı ve haritacı Zadik Khanzadyan, Osmanlı Türkiyesi’nin Manisa kentinde doğdu. Smirna Deniz Harp Okulu’nun haritacılık bölümünde okurken, yetenekli genç adam parlak başarılarıyla kısa sürede ayırt edildi ve 1909’da akademinin Fransız profesörlerinin güvencesiyle Paris’e gitti.

Burada Denizcilik Lisesi’nde, ardından Fransız Donanması Genelkurmay Akademisi’nde okumaya başladı, hidrografik mühendislik diploması ve Fransız deniz mühendisinin komutan rütbesini aldı.

Batı Ermenistan delegasyonu tarafından 1919’da Paris Barış Konferansı’na sunulan Birleşik Ermenistan haritasının ünlü Ermeni bilim insanı ve haritacı Zadik Khanzadyan tarafından yazıldığı belki de kamuoyunun az bildiği bir gerçektir.

“TC’de Zalim İktidarın Zulmü halkı Eziyor”