Kilikya Ermenistanı ovasında bulunan Kilis şehir, Suriye’nin Halep kentinin 60 km kuzeyinde yer almaktadır. Eski zamanlardan beri Ermenilerin yaşadığı bir yerdir. 

1915’e kadar ekonomik, sağlık ve eğitim kaldıraçlarına sahip olan 5250 Ermeni Apostolik, 327 Ermeni Katolik ve 342 Ermeni Protestan nüfusa sahipti. 

Ermeniler ağırlıklı olarak zanaat, ticaret, zeytinyağı çıkarma ile uğraşıyorlardı.

Ermenilerin sürgünü 1915’te başladı. 28 Haziran’da Ermeniler sınıra yakın olmaları nedeniyle görece “hafif” bir soykırıma ARMENOSİD’e maruz kaldı, “sadece” 1.500 kişi katledildi. 

Deyr ez-Zor’a sürgün edilenler tamamen yok edildi, geri kalanı sürgünden döndü, ancak 1921’de Fransız-Türk antlaşmasının imzalanmasından sonra Kilis, Türkiye’ye geçince Ermeniler Halep’e göç etmek zorunda kaldı.

Ve 1925’te Türk makamları 1873’te kutsanmış olan görkemli Surp Hovhannes Ermeni kilisesini dinamitle havaya uçurdu ve böylece Ermenilerin son izleri de ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

“Batı Ermenistan İşgalci Türk Barbarlara Karşı Mücadelede ”