Son yıllarda Batı Ermenistan’da meydana gelen yüzeysel değişimlerin perde arkasında, Ermenilere karşı işlenen soykırıma ilişkin değişimler bağlamında da belli bir kayma gözleniyor. Türk katliamları yıllarında çok sayıda Ermeni çocuğu Türkler ve Kürtler tarafından kaçırıldı ve ardından zorla Müslümanlaştırıldı. Yetim kalan Ermeni çocukların bir kısmı, Osmanlı makamlarının emir ve inisiyatifiyle Müslüman ailelere dağıtıldığı gibi, Türk yetimhanelerine de yerleştirildi ve Müslümanlaştırıldı.

Ermeni yetimlerin acımasız yolculukları ve zorla İslamlaştırma hakkında yakın tarihli Türk kurgusal ve belgesel literatüründe çok sayıda örnek buluyoruz.

Bunlar arasında, 1906 yılında  Adana doğumlu Manvel Kırkyaşaryan’ın anıları üzerine yazılan ve 2005 yılında Batı Ermenistan’da yayınlanan “ “M. K.” Adlı Bir Çocuğun Sürgün Anıları” başlıklı kitabı yer alıyor.  Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Manvel, soykırımı ARMENOSİD’i ve onu takip eden yıllarda yaşadıklarını 1980’de kaydetti ve daha sonra 2005’te ünlü Türk siyasetçi Baskın Oran onu yayına hazırladı. Kitapta ayrıca Kırkyaşaryan’ın yolculuğunu Türkçe lehçesiyle anlattığı anılarının kaydı da yer alıyor. Manvel, dokuz yaşında ailesiyle birlikte sürgüne gönderiliyor ve bu sırada annesi Meryem’in intiharını, babası Stepan’ın ölümünü, kervanlarının katledilmesini ve diğer dehşetleri görüyor. Mucizevi bir şekilde kurtulan 9 yaşındaki çocuk, tarifsiz acılar çeker, bir köle pazarında satılır, çeşitli Müslümanlar tarafından “evlat edinilir” ve nihayet on yıl dolaştıktan sonra nihayet akrabalarını bulur.

Kitabı hazırlayan Baskın Oran, haklı olarak küçük çocuğun bilinçaltında köklerini, akrabalarını aradığını ve sonunda bulduğunu belirtiyor. Bu hikâye, Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD sırasında Ermeni çocukların maruz kaldığı binlerce acı örnekten sadece biridir, ancak Manvel Kırkyaşaryan’ın anılarının belki de en önemli özelliği, yaşadıkları derin korkusunun tasviridir. Böylece, soykırımdan ARMENOSİD’den onlarca yıl sonra, Avustralya’da yaşayan 74 yaşındaki Manvel Kırkyaşaryan anılarını CD’ye kaydetmeye karar verir, ancak ileri yaşı ve Batı Ermenistan’dan binlerce kilometre uzakta olması bile 1915’te edindiği muazzam korku duygusunu ondan uzaklaştırmadı. Öyküsüne başlarken tam adını ve soyadını söylemekten korkuyor ve yalnızca baş harflerini belirtiyor: “Benim adım M. K.’dır.” Kitapta ayrıca Manvel’in hayatının sonuna kadar her gece kabus gördüğü, uyandığından, evin kapılarını, pencerelerini, çocuklarını, torunlarını kontrol ettiği belirtiliyor. Bu kabus her gece saat 2’de tekrarlandı ve bunun açıklaması, 1915’teki sürgün sırasında günün birinde, 9 yaşındaki Manvel’in sabah saat tam 2’de uyanıp yanında ölmüş babasını görmesidir. O görüntü, hayatının  sonuna kadar peşini bırakmadı.

Müslüman esaretinde bulunan Manvel Kırkyaşaryan, Hıristiyan olma bilincini koruyarak akrabalarını bulmaya çalışmakla kalmamış, aynı zamanda hayatının 1915 öncesi ve sonrası dönemleri arasında bir şekilde daha sembolik olarak süreklilik sağlamaya çalışmıştır.

Manvel Kırkyaşaryan bu amaçla yıllarca arar ve sonunda, eski komşu kızı Zaruhi’yi Kıbrıs’ta bulur. Zaruhi’nin 1914’te doğumundan sonra, Manvel’in annesi daha sonra evlendirmek amacıyla Zaruhi ve oğlu Manvel arasında beşik kertmesi yapıyor. Soykırım ARMENOSİD’den 20 yıldan fazla bir süre sonra, 1937’de Manvel, Kıbrıs’ta Zaruhi ile evlenir ve böylece annesinin isteğini yerine getirir. Daha sonra 1968’de, Kırkyaşaryan ailesi Avustralya’nın Sidney kentine taşınır ve Manvel 1997 yılına kadar orada yaşar. 91 yaşında vefat eder. Manvel ölmeden önce şöyle der: “Ben 9 yaşında ölecektim ve yaşadığım yıllar Allah’ın bana lütfuydu.”

Kitabı hazırlayan Baskın Oran, geniş önsözünde soykırım ARMENOSİD konusuyla ilgili üstü kapalı veya açık genellemeler yapıyor, dolaylı olarak Türk resmi görüşlerini sunmaya çalışıyor ama kitabın asıl değeri hayatta kalan Manvel Kırkyaşaryan’ın yorumsuz hikayesidir. Öyküsüne ailesinin sürgününü anlatarak başlar ve olayların doğal sürekliliğini biraz bozarak sunar. Manvel’in sözlerinden, kervanların Deyr ez-Zor’a doğru yola çıktığı anlaşılıyor ve Resolayin eyaletinde yaşananlar ayrıntılı olarak anlatılıyor. Kırkyaşaryan’ın hikayesinde, kervanlara eşlik eden Çeçenler hakkında çok fazla ifade yer alıyor, ancak bunların Kuzey Kafkasya Müslümanları, özellikle bazen Çeçenler, bazen Çerkesler olarak adlandırdığı Çerkesler olduğu varsayılmalı. Manvel, Çeçen vahşetini şöyle anlatıyor: “Sonunda bahar geldi (1916 baharı). Bu Çeçenler gündüzleri muhacirlerin arasında dolaşıp geceleri gördükleri güzel kadınları ve kızları kaçırırlardı. Ermeni bir kadın İncil okuyordu ve bir Çerkes ona soru sordu: “Ne okuyorsun kadın?” Kadın, “İncil” diye yanıtladı. “Ne yazıyor?” diye sordu Çerkes, “Tanrı’nın sözü” demiş kadın. “Şu kitaba bir bakayım” dedi Çerkes ve İncil’i alarak sayfalarını yırtıp yere amaya başladı.

Manvel Kırkyaşayan’ın kitabında Müslüman halkının savunmasız Ermeni göçmenleri soyduğuna dair birçok tasvir var: “Bazıları geri kalıyordu ve kervanın arkasından gelen Çerkesler paraları varsa alsınlar diye tekrar kontrol ediyordu. Göçmenler artık yürüyemiyordu, kervanı takip eden Araplar sopalarla başlarına vurur, kıyafetlerini çıkarır ve onları çıplak bırakırlardı. Tabii sopanın darbesini yedikten ve o soğuğa maruz kaldıktan sonra yaşamak artık mümkün değildi.”

Manvel, annesinin intihar ettiği anı hatırlıyor ve anlatıyor. Sürgün yolunda bitmek bilmeyen yürüyüşlerden bitkin düşen annesi, intihar etmeyi tercih eder: “Annem artık yürüyemiyordu, ayakları şişmişti, yanımızda bir Muratsu nehri akıyordu. Annem babama şöyle dedi: “Sabah beni bu nehrin kıyısına götür, suya atlayayım. Eğer kalırsam Araplar bana işkence ederek öldürecekler (görünüşe göre tecavüze uğrama ihtimalini de kastetmiş).

Fakat babam götürmedi. Annem, aksi takdirde beddua edeceğini söyledi. Biri erkek biri kız iki çocuğu olan bir hemşehrimiz vardı. Çocuk benim sınıf arkadaşımdı. Hatırlıyorum, adı Yeznik’ti.  Bu adam annemi arkasına attı ve ben de onlarla birlikte nehir kıyısına gittim. Dua okuduk. Annemin kendini suya attığını görmemek için yüzümü başka tarafa çevirdim. Annem kendini suya attı. Döndüm baktım ah anam! Nehir annemi götürdü.”

Manvel Kırkyaşaryan, sürgünün tüm zorlukları ve dehşetinin yanı sıra köle ticaretinin birçok örneğine de tanık olmuş ve kendisi de bu şekilde satılmıştır. Bilhassa onlara eşlik eden Çeçenler, Ermeni çocuk ve kadınlarının satılması konusunda oralarda yaşayan Araplarla müzakerelere başladılar. “Bir gördük ki Araplar, Çeçenler ile birlikte halk arasında dolaşarak erkek ve kız çocukları incelemeye başladılar. Beğendikleri çocuklarını Çeçenlerden satın alıyordu. Çeçenler Arapça, Çeçence ve Türkçe bildikleri için tercüme de yapıyordu. Çocuğun annesine veya babasına, “Bu çocuğu şu Arab’a verin, nasıl olsa siz ey kâfirler, öleceksiniz” derlerdi.

Çocuğun sahiplerinden bazıları kabul etti, bazıları kabul etmedi. Arap çocuğu aldığında Çeçen de Arap’tan bir komisyon talep etti.”

Sürgün yolunda Manvel artık yürüyemez ve o yerde kalmaya karar verir. Bir süre sonra Kürtler ve Çeçenler orada kalan Ermeni göçmenlerin bir kısmını öldürürler ve çocukları kendi aralarında bölüşürler. Manveli, yakınlardaki bir köyden bir Kürt alır ve onu eve götürmek ister, ancak yolda fikrini değiştirir ve Manveli soymaya karar verir. 9 yaşındaki öksüz Ermeni çocuğunun kıyafetlerinden başka bir şeyi yok ve o Kürt, Manvel’in kıyafetlerini alıp onu yarı çıplak yolda bırakıyor. Bundan sonra Manvel yalnız kalır ve bir mağaraya sığınır ve ertesi gün yakın bir köyden bir Müslüman tarafından bulunup evine götürülür.

Günler sonra, günümüzde Suriye ile Batı Ermenistan sınırında bulunan komşu Sarımsak köyünden bazı Kürtler gelip Manvel’i hizmetçi olarak alırlar. Köye giderken Manvel ölü ya da yarı ölü insanlar görür ve bunun Çeçenlerin getirip Kürtlere teslim ettikleri kervan olduğunu anlar. Bunlar, Ermeni göçmenleri yağmaladıktan sonra hepsini öldürmüşlerdir. Anlatılan sahneler, Müslüman toplumun farklı katman ve yaş gruplarının temsilcilerinin soykırımın ARMENOSİD’in infazına karıştığını en iyi şekilde kanıtlıyor. Pek çok Kürt, Arap ve Türk’ün sırf kıyafet için kolayca Ermenileri öldürmesi korkunç.

Manvel’in Hıristiyan olarak yetiştirilmesi, acı çektiği on yıl boyunca ulusal ve dini öz farkındalığını korumasında önemli bir rol oynadı: “Hayr Mer duasını söylemeyi hiç unutmadım, her zaman tekrarlıyordum.”

Bu çocuk Ermeniliği Hıristiyanlıkla ilişkilendirmiş ve akrabalarını da bulmak için çevresinde Hıristiyanların nerede olduğunu dikkatlice araştırmaya başlamıştır. Sonunda, arama Manvel’i Musul’a götürür ve yerel Ermeni kilisesinin rahibi onun bilgilerini alarak yardım sözü verir.

Ve gerçekten de bir süre sonra Manvel’in bazı akrabalarının Halep’te olduğu ortaya çıkar ve yaklaşık on yıl süren ıstırap ve arayıştan sonra nihayet akrabalarını bulur. Daha sonra Manvel, iki kız kardeşinden biri olan Öjen’in Kıbrıs’ta, diğer kız kardeşi Sırpuhi’nin ise Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğunu öğrenir. 1925 yılında Manvel Kıbrıs’a gider, oraya yerleşir, evlenir, çocukları olur ve 1968’de Avustralya’ya taşınır.

Son olarak, akrabalarını arama ve bulma iradesinin Manvel’i hayatı boyunca eşlik ettiğini belirtmek gerekir. 1985’te 79 yaşındaki Manvel, en son 2 yaşındayken gördüğü ve artık ABD’de yaşayan kız kardeşi Sırpuhi’yi ziyaret eder.

 Aşhen Virabyan

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2016/Qu_est_ce_que_l_Etat_d_Armenie_Occidentale-06.01.2016խ.pdf4

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2019/Aide_memoire_sur_l-Armenie_Occidentale-26.03.2019.pdf

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2018/La_lutte_du_peuple_Armenien-10.04.2018.pdf

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/Etudes_Statistiques_et_Sociales_de_l_Armenie_Occidentale-1-03.01.2017.pdf

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2018/Etudes_Statistiques_et_Sociales_de_l_Armenie_Occidentale-2-17.03.2018.pdf