Batı Ermenistan’ın evladı, minyatür ressamı ve 13. yüzyılın 2. yarısının Kilikya okulunun ressamı olan Toros Roslin, sanatçılar tarafından “Rönesans’ın Öncüsü”, “Süsleme Virtüözü” olarak anıldı.

Roslin’in tüm yaratıcı faaliyetleri, o dönemde Başpiskoposluğun bulunduğu Hromkla’da gerçekleşti. Hromkla’da görev yapan Gatoğikoslar, el yazısı kültürüne, yazı ve kitap resmi gelişimine büyük önem veriyordu. Piskoposluğa ait olan el yazması atölyesinde oluşturulan minyatür resim okulu, diğer okullar arasında en önemlisiydi ve sadece Kilikya’nın değil, ülke çapında kitap sanatının daha da gelişmesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti.

Ressam, yaşamı boyunca yüksek bir üne sahipti. Kraliyet ailesinin, prenslerin ve yüksek rütbeli din adamlarının emriyle çalıştı. Roslin’in yaşamının geçtiği Piskoposluğun 1292’de yıkılması ve 1375’te başkentin ele geçirilmesi sırasında Kilikya Krallığı Divanı’nın yıkılması, sanat tarihçileri de dahil olmak üzere yeni zamanın tarihçilerini yalnızca siyasi nitelikteki değerli materyallerden değil, aynı zamanda kültürel figürlerle ilgili belgelerden de mahrum etti.

Roslin’in biyografisinin tek kaynağı, el yazmalarının anıları oldu. Bugün sanatçının imzasını taşıdığı bilinen yedi eser 1256 ile 1268 yılları arasında 13 yıl içerisinde yapılmıştır.

“Batı Ermenistan Medeniyet Öncüsüdür”