Batı Ermenistan’daki Aleksandret-İskenderun şehri varlığı boyunca, farklı isimler aldı, örneğin: Alexandret, Alexandria, İskenderun, Katison, gibi. Şu anda işgal altındaki Batı Ermenistan’da adı İskenderun’dur.

Şehir, 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından Perslere karşı kazandığı zaferin onuruna kurulmuştur. 

1097’de Aleksandret Haçlılar tarafından ele geçirildi ve ardından Kilikya Ermeni Krallığı’nın bir parçası oldu. Arap tarihçi Markizi’ye göre Aleksandret, Kilikya’nın ilk şehriydi.

17. yüzyılda şehir Türk egemenliği altındaydı. Şehir elverişli bir körfezin kıyısında bulunduğu için bir liman olarak rolü artıyor. 1915 büyük soykırım ARMENOSİD’den önce Ermeniler el sanatları, bahçecilikle uğraşıyorlardı. Şehrin yakınında petrol  rezervleri var.

Şehirde Avrupa tarzında evler inşa edilmiş. Aleksandret’te Karasun Mankunk ve Surp Haç Ermeni kiliseleri bulunuyor. Şehirde 4 Ermeni okulu vardı.

6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı deprem sonucunda Aleksandret şehri de büyük hasar gördü, Ermeni sakinler de dahil olmak üzere çok sayıda insan öldü.

“Herkes Çalıştı, Soru Coğrafyadan Geldi ve TC Ülkesi Sınıfta Kaldı”