BM Uluslararası Adalet Divanı’nda incelenmekte olan geçici tedbir uygulanması talebine ilişkin kararın yayımlanmasına katılmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti uluslararası hukuk meselelerinden sorumlu temsilcisi Yeğişe Giragosyan Lahey’e Hollanda Krallığı’na gönderildi. Ermenistan Cumhuriyeti’nin “Berdzor Yolu”nun açılmasına ilişkin geçici tedbir uygulama talebine ilişkin karar 22 Şubat’ta Yerevan saatiyle 19:00’da açıklanacak. 

Ermenistan Cumhuriyeti’nin aşağıdaki geçici önlemlerin uygulanmasını talep ettiğini  hatırlatalım:

• Azerbaycan, Berdzor yolu boyunca her iki yönde de engelsiz serbest dolaşımı engelleyen sözde “protestoları” düzenlemeyi ve desteklemeyi bırakmalıdır.

• Azerbaycan, Berdzor yolu boyunca her iki yönde de tüm insanların, araçların ve yükün kesintisiz serbest dolaşımını sağlamalıdır.

• Azerbaycan Artsakh-Dağlık Karabağ’a doğalgaz ve diğer altyapı tedarikini acilen eski durumuna getirmeli ve kesintiye uğratmaktan veya engellemekten tamamen kaçınmalıdır. 

Ancak, mahkemenin, Artsakh’ın Ermenistan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olarak gerçek statüsüne ilişkin 1920 uluslararası antlaşmalarını ve özellikle Sevr Antlaşmasını hatırlayacağı umabiliriz. Aksi takdirde Azerbaycan yerli Ermeni halkına yönelik saldırgan politikasını sürdürecektir.

“Türk Milleti Kasıtlı Olarak Angutlaştırıldı”