Kilikya Ermenistanı’nın öğretim merkezleri, özellikle yüksek dil öğrenim seviyesine sahipti, çünkü coğrafi konum ve deniz ticareti yabancı dil bilgisi için gerekli bir gereklilik haline geldi.

Kilikya kralları ve hatta kraliçeleri eğitime yönelik girişimleri büyük ölçüde desteklediler. Prens Mleh, daha sonra Kral İkinci Levon tarafından himaye edilen Metskar adlı Bilgi Merkezi’ni kurdu. Eğitim alanı, Kral Birinci Hetum ve eşi Kraliçe Zabel tarafından desteklendi ve himaye edildi.

Kilikya’nın çalkantısız kalması, Ermenistan’ın entelektüel yaşamının korunması ve gelişmesi için büyük bir dayanaktı. Eğitim de dahil olmak üzere kültürün hemen hemen tüm alanlarında yakın işbirliği vardı.

Ortaçağ üniversitelerinde ve yüksek okullarında ünlü filozoflar, ilahiyatçılar, vakanüvisler, tarihçiler, doğa bilimleri temsilcileri çalıştı ve ders verdi. Onlar öğrencilerine derin ve çok yönlü bilgiler verdiler. Bu okullar aynı zamanda hem eğitim hem de bilim merkezleriydi.

Batı Ermenistan’da eğitim alanında kaydedilen ilerleme, tüm ülkeyi kapsayan genel kültürel yükseliş koşullarında gerçekleşiyordu.

“Batı Ermenistan Eğitim Ocağıdır”