Batı Ermenistan’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yer kabuğunda büyük bir çatlak oluştu. Deprem sonucunda Antiok-Antakya’da (Hatay) yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde bir çukur oluştu.

Antiok-Antakya’nın Suriye’de Vorontes-Asi Nehri kıyısında bir şehir olduğunu hatırlatalım. Helenistik ve ardından Hıristiyan düşünce ve kültürünün merkezlerinden, ekümenik kilisenin beş evrensel merkezinden biridir. Büyüklüğü ve önemi bakımından Roma ve Alexandropol’den sonra üçüncü şehirdi. 

Ermeni kralı Büyük Dikran M.Ö 83-69 yılları arasında Antiok-Antakya’yı Ermeni İmparatorluğu’nun güney bölgesinin kraliyet ikametgahı yaptı. Burada, onun adına üzerine Dikran’ın resminin basıldığı gümüş sikkeler basıldı.

“Batı Ermenistan Tarihin Kendisidir”