Ermeni Ulusal Birleşik Okulu, 1929’da Şam’da kuruldu. Okulun açılışına Dr. L. Potukyan ve Milletvekili Movses Der-Galustyan katkıda bulundu. 

1937-1938’de Eğitim ve öğretim yılında okul, Bab Tuma semtinde anaokulu ve ilkokuldan oluşan Ulusal Zavaryan Okulu adı altında bir şube açmıştır. 

Bu okul 1945 yılına kadar faaliyet göstermiştir. 

1950’lerde Ermeni Ulusal Ortak Okulun yaklaşık 175, 1989’da 232 ve 1997 yılında 242 öğrencisi vardı.

“Batı Ermenistan Eğitimde Ortaçağ’ın Öncüsüdür”