Özel arşiv belgesi: Kilikya Ermenistan Kralı Birinci Oşin Hetumyan’ın Fransa’nın Montpellier şehrinin tüccarlarına gümrük ayrıcalıkları verilmesine ilişkin 1314 tarihli Ermeni fermanı. 

Buna göre, Fransız tüccarlara Kilikya Ermenistan Krallığı limanlarına serbestçe girme ve orada ticaret yapma hakkı verildi. Bu, Kilikya Ermenistanı’nın aslında Ortaçağ’da Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olduğunun ve Avrupa ortak ekonomik bölgesinde yer aldığının bir başka kanıtıdır. 

Belge, Montpellier Belediye Arşivinde saklanmaktadır.

“Batı Ermenistan Tarihin Zirvesidir”