Kahire’de 1828’de kurulan Galustyan Ulusal Okulu bir karma eğitim kurumuydu.  Başlangıçta, kurucu-hayırseverin adına Yeğiazaryan Okulu olarak adlandırılmış. 

“Mısır’daki Ermeni cemaatinin Mısır sarayında sahip olduğu etkili konum sayesinde” açılmasına izin verilen, şehirdeki ilk özel Ermeni okuluydu. Bir ilkokul olarak faaliyet gösteriyordu. Ana ders dindi, ayrıca aritmetik, Ermenice ve Arapça da öğretildi.

1854 yılında Garabet Galust’un fonlarıyla inşa edilen ve adını Movses Khorenatsi’den alan Khorenyan  Ulusal Okulu binasına taşındı ve 1897’den itibaren Galustyan Ulusal Okulu olarak adlandırıldı.

Kurumun anaokulu, ilköğretim ve yüksek okul öncesi bölümleri ile kütüphanesi bulunmaktadır. Öğrenciler Ermeni dili ve edebiyatı, Ermeni tarihi, aritmetik, Arapça ve diğer birçok dersler öğrenirler. 

1996 yılında okulun 45 öğrencisi ve 16 öğretmeni vardı. Okulun mezunları arasında Vahan Tekeyan, Garzu, Gohar Gasparyan ve diğerleri yer alıyor.

“Batı Ermenistan Eğitimde Avrupa’nın Öncüsüdür”