Akhalkalak belediyesine bağlı ücra köylerde, “Ahalkalak halkının bilinçlendirme yoluyla sosyal ve ekonomik kalkınma ” programı çerçevesinde, “Açık Sınırlar” örgütü, Akhalkalak’ta bulunan hizmetlerden tam olarak yararlanmak, sorunları tespit etmek ve çözümlerini savunmak amacıyla halkla toplantılar düzenliyor. Toplantılar Khaveth ve Erinca köylerinde gerçekleşti.

Proje çerçevesinde, köylerin durumuna ilişkin genel bir çalışma yapılmış, ardından en çok sorunun yaşandığı belirli hedef köyler seçilmiştir. Spesifik problemler olması durumunda, bunların çözümü için hukuki yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Cavakhk’ın diğer köylerinde de toplantılar yapıldı ve bu toplantılarda ağırlıklı olarak sosyal destek, sağlık, tapu, Adalet Evi hizmetleri, tarım ve diğer alanlarla ilgili sorular ve sohbet konuları ele alındı.

“Yalan, Dolan 20 Sene Oldu İstifa Ulan”