Antik çağlardan beri, çeşitli kültürler tuza çeşitli büyülü ve efsanevi özellikler atfetmiştir. Genellikle yaşam ve mutluluğun bir sembolü olarak kabul edildi ve bazen de ölüm ve ıstırapla ilişkilendirildi. Tuz, onsuz yaşamın sona ereceği bir mineraldir. Çok fazla tuz ölüme neden olabilir. Antik dünyanın beyaz altınıydı ve her yerde değerliydi. Bugüne kadar korunan tüm gelenek ve görenekler, tuzun Ermenilerin yaşamındaki rolünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Ekmek ve Tuz

Eski Ermeni geleneğine göre misafirler tuz ve ekmekle karşılanırdı. Ekmek kutsal olarak kabul edildi ve tuzun kutsallaştırıcı özellikleri vardı. Ermeniler, misafirperver olmayan ve nankör insanlara “tuzu ve ekmeği olmayan insanlar” dediler. Sadık ve yakın arkadaşlara ve yakınlara “ekmeği ve tuzu paylaşan arkadaşlar” denirdi.

Antik çağlardan günümüze Ermeni mutfağında kendine ait bir yeri olan tuz, dostluk ve iyi niyetin sembolü olarak kabul edilir. Ekmeği ve tuzu paylaşan insanlar dost olur ve bu dostluğu bozmak günah sayılırdı. Aynı şey, tuz ve ekmek üzerine yapılan, bozulmaz ve büyük bir güce sahip olan yemin için de geçerliydi. 

Tuz Ve Anahit Tanrıçası

Tuz her zaman en önemli minerallerden biri olarak kabul edilmiştir. Tuzla ilgili birçok atasözü ve efsane vardır. Örneğin Ermeni mitolojisinde tuz, tanrıça Anahit’in bir hediyesiydi. Tuzun tapınması doğurganlıkla yakından ilişkiliydi. Tanrıça Anahit’in ayrılmaz bir parçasıydı ve birlikte bağışlayıcı bir anne ve çocuktular.

Eskiden Ermeniler bebeklere tuz verirdi.

Ayrıca, bir kişiyi veya bir evi tuz kullanarak kötü ruhlardan arındırma geleneği vardı. Tuz kutsal bir baharattı ve farklı Ermeni yerleşim yerlerinde ve özel kaplarda saklanırdı. Bu kaplar çoğunlukla insan ve hayvan şeklinde kil ve tahtadan yapılmıştı. En ünlü tuzluklar kadın biçimindeydi ve tanrıça Anahit kültüyle ilişkilendiriliyordu. Bu tuz kapları çoğunlukla hamile kadın şeklinde yapılmış ve doğurganlık ve yaşamın devamlılığı ile ilişkilendirilmiştir. Eski zamanlarda bu tür mutfak gereçleri evin en önemli köşesinde, torantun adı verilen fırın odasında saklanırdı.

Ermeni masallarında tuz

Ermeni masallarında tuzun kendine has yeri vardır. Eski bir halk masalında bir kral kızlarına onu ne kadar sevdiklerini sorduğunda küçük kız şöyle cevap verir: “Bana göre en iyi yemek bile tuzsuz leziz değil. Seni tuz gibi seviyorum.” Bu cevap kralı çok kızdırır. Kıza onu tuz gibi severse tuzu alacağını söyler. Ona bir torba tuz verir ve evden çıkmasını söyler. Hikayenin sonunda küçük kız tuzun ne kadar önemli olduğuna kralı ikna etmeyi başarır.

Başka bir masalda, kahraman bütün gece ölümsüzlük elma ağacını korumak zorunda kaldı. Parmağını keser ve şiddetli acılar içinde bütün gece uyanık kalması için üzerine tuz serper.

Başka bir masala göre, canavardan kaçan kahraman arkasına tuz serpti ve bu yerlerde dağlar oluştu ve böylece kahramanın canavardan kaçmasına yardım etti. Elbette tuz bu masallarda amacına uygun kullanılmaz. Burada bir kült işlevi yerine getiriyor. Tuz hayatın tadı olarak görülür. Tuz az olduğu zaman etraftaki her şey anlamını yitirir.

Tuzun Yolu

Orta Çağ’da tuzun kıt olduğu ülkelerde bir kilogram tuz, bir kilogram altına eşitti. Tuz, pahalı ve karlı bir ticari meta olarak kabul edildi. Ermeni Platosunda Koğp, Nahiçevan ve Kağızvan’da eski çağlardan beri tuz madenleri kullanılmıştır. Duruperan, Vaspurakan ve Ağdznik vilayetleri de tuz madenleri açısından zengindi. Ortaçağ kaynaklarında bulunan tuz yolu, Koğp madeni ile bağlantılıydı. İpek Yolu’nun aksine bu rota Ermenistan topraklarından geçmemiş, buradan başlayarak komşu ülkelere yayılmıştır.

Bu yol 20. yüzyılın başına kadar kullanıldı. Koğp köyü tuz rezervleriyle ünlüydü. Bardoğ veya Koğbasar dağının eteğinde, Mets Hayk’ın Cakatk ilçesinde bulunuyordu. Koğp köyünden başlayan tuz yolu, Araks Nehri boyunca Kharbeklu veya Yervandaşat’a, ardından Bayandur-Aleksandropol-Şiştapepe-Gorelovka-Bogdanovka’dan Akhuryan Vadisi’nin sol kıyısı boyunca girdi. Tuz yolunun devamında, biri Tsalka ve Tiflis’e, diğeri Cavakhk ve Kutaisi’ye giden iki kol vardı. 19. yüzyılda seksen bin tondan fazla kaya tuzu bu yolla Kafkasya’nın farklı bölgelerine taşınmıştır.

Tuzun şifalı özellikleri de vardır: Eski geleneğe göre bebeğin vücudu tuzla kaplanırdı. Eskiden bebekler hayatın zorluklarına bu şekilde hazırlanırdı. Tuzun iyileştirici özelliklerinin tezahürlerinden biri, Ermenistan da dahil olmak üzere tüm dünyada popüler olan spleoterapidir (Dalak Tedavisi). 1987’de Ermenistan’da ilk tuz mağarası açıldı. Sadece içeride olmak bir dizi rahatsızlığa yardımcı olabilir.

Bugüne kadar Ermeniler sofra kurduğu zaman sofraya koydukları ilk şey tuzdur. Tuz, Ermeni yaşamında önemli ve canlılığın simgesidir.  Ermeni yaşamında tuz önemini ve güçlü özelliklerini asla kaybetmeyecek bir unsurdur.

Hraç Gözübüyükyan ve Gayane Emizyan’ın Facebook sayfalarından

Materyal kaynağı: https://www.armgeo.am/hy/armenian-salt/